jupiterlogoweb.jpg

laatste update 3-3-2017Welkom bij

Astrologie Praktijk 'Jupiter'


Astrologie Consulten / Cursussen / Privé les op maat  


Erkend door de AVN. Astrologische Vakvereniging Nederland  

Agnes Geveke

Astroloog/Docent: Agnes Geveke (1951)

Erkend praktijkvoerend lid AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland)

Met de Zon en Jupiter in het teken Vissen was ik al jong een zoeker met interesse in het spirituele. Ook de Astrologie kwam al vroeg op mijn levenspad. Na voltooïng van de Academie voor Beeldende Vorming was ik werkzaam als docente keramiek.
Rond mijn dertigste maakte ik een ommezwaai, doorliep de 'Academie voor Natuurgeneeskunde' en specialiseerde me in de Astrologie.

Al meer dan 30 jaar geef ik via astrologieles en consulten met plezier mijn kennis, ervaring en inspiratie door. De lessen groeiden door de jaren heen uit tot  'Astrologie opleiding Jupiter' een door de AVN erkende vijfjarige beroepsopleiding in de astrologie. Inmiddels ben ik hier na vele drukke jaren mee gestopt en zijn eind 2013 de laatste  leerlingen afgestudeerd.

U kunt bij mij terecht voor een astrologisch consult en privé les/cursus op maat. Iedereen met interesse in zichzelf en zijn medemens is welkom. Astrologie is en blijft boeiend, het brengt inzicht in jezelf en je leven en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.

De naam 'Jupiter' .
Jupiter staat voor groei, levensbeschouwing en visieontwikkeling. Het verruimen van je horizon, geestelijk en letterlijk reizen, de zoektocht naar de zin van het leven, de rode draad in alles. Jupiter maakt jeugdig en optimistisch, een positieve bemoedigende kracht, die stimuleert om je levenservaring en kennis door te geven. Jupiter is van oudsher verbonden aan leraar en leerling.
 

Astrologie Consulten

Astrologie Consult

Een persoonlijk astrologisch consult kan precies op het juiste moment in je leven komen.Het brengt inzicht en overzicht en helpt om alles op een rijtje te zetten en keuzes te maken. Het is boeiend om vanuit een astrologische invalshoek naar jezelf en je levensweg te kijken.
Een astrologisch consult is een persoonlijk gesprek op basis van je geboortehoroscoop en de actuele planeetstanden (transits en progressies).
De duur ervan is ongeveer anderhalf uur.

De geboortehoroscoop is een tekening van de planeetstanden op het moment van geboorte. Als astroloog vertaal ik dit energiepatroon naar de mens die tegenover me zit. Je persoonlijke aanwezigheid en deelname aan het consultgesprek is daarbij gewenst. Zo kan een en ander worden afgestemd.
Naast een karakterschets en uitleg van de belangrijkste thema's in je leven, kijk ik naar wat zich nu
aandient, wat er op dit moment speelt, de actuele processen en de daar uit voortvloeiende tendensen voor de nabije toekomst.

Voor de toekomst kunnen alleen mogelijkheden en tendensen worden aangegeven. Hoe een en ander exact uit zal werken is niet met zekerheid te voorspellen. Ieder mens heeft een vrije wil en zal op basis van zijn eigen bewustzijn invulling aan zijn leven geven en keuzes maken.
Als er vragen zijn over een bepaalde kwestie zal ik daar speciaal aandacht aan besteden.

Contact
Heb je interesse in een consult dan kun je me mailen of bellen. Het is prettig om van te voren even telefonisch contact te hebben. Dit om informatie te geven, eventuele vragen te noteren, elkanders stem horen en een afspraak te maken.

Voor het consult heb ik de volgende gegevens nodig:
De geboortedatum, geboorte tijd en plaats van geboorte. Een uittreksel van het geboorteregister (waar deze gegevens in staan) is op te vragen bij het gemeentehuis in de plaats van geboorte. Dit is meestal de meest accurate tijd. De tijd verkregen via bijvoorbeeld je moeder is niet altijd de juiste.


Het tarief voor een consult is 150,- Inclusief de horoscooptekening en een geluidsopname van het consult.

Voor informatie en afspraken:
Agnes Geveke, AVN erkend praktijkvoerend astrologe
Tel:
024 397 31 90 of stuur een mailDownload consultfoldernaar bovenCursus aanbod 

De Astrologie Cursus "Bouwstenen van de Astrologie" bestaat uit 5 modules.

Deze kunnen als aaneengesloten geheel of afzonderlijk per module gevolgd worden.

De lessen worden gegeven in de vorm van privé les. Hierdoor is het mogelijk veel persoonlijke aandacht te geven en aanpassingen te maken naar behoefte en tempo. Je ontvangt bij deze lessen een tekening van je eigen horoscoop, want deze maakt deel uit van de lessen. Zo leer je gaandeweg naast de astrologie ook jezelf steeds beter kennen. Iedereen met interesse in zichzelf en zijn medemens is welkom.

Eigen lesboeken. De door mij geschreven lesboeken vormen een handig naslagwerk.
Het maken van aantekeningen tijdens de les kan daardoor beperkt blijven.
 

    De astrologische insteek.

Astrologie brengt inzicht in jezelf en je leven. De door mij gehanteerde benadering bij de duiding van een horoscoop is zowel psychologisch als praktisch. Daarnaast bekijk ik de horoscoop ook vanuit een spirituele invalshoek. De nadruk ligt op karakteranalyse, ontwikkelingsprocessen en levensrichting.Ik werk vanuit een breed georienteerde achtergrond en ontwikkeling, uitgaande van het besef dat wij uiteindelijk allen één zijn, met veel respect voor ieders eigenheid.


Module 1: De 12 tekens(Ram t/m Vissen) en de 12 astrologische huizen.  10 lessen.

 • Wat is een Horoscoop? Wat kun je er wel en niet uit aflezen?
 • De werking van het horoscoopwiel. Zon, Maan en Ascendant.
 • De vier elementen vuur, aarde, lucht en water. Welk element overheerst in je horoscoop?
 • De 12 tekens van Ram t/m Vissen.
 • De 12 astrologische huizen (levensgebieden).
 • In welk huis en teken valt je Zon (je kern) en wat betekent dat?
 • De Maan als eb en vloed in je leven.
 • Berekenen van een Horoscoop, omgang met computer programma
Module 2: De invloed van Planeten. 10 lessen.
 • De werking van Mercurius, Mars en Venus in communicatie en relaties
 • Jupiter en Saturnus. Hoeders van ontwikkeling, groei en begrenzing.
 • Uranus en Neptunus over tijdsgeest, idealen en dromen.
 • Pluto onze onmacht en kracht.
 • De invloed van Huisheren
 • De Maansknopen als wegwijzers van je levenstrichting.
Module 3: Aspecten. 12 lessen.

Planeten zijn de 'spelers op het toneel'. Zij staan voor krachten en drijfveren in de mens.
Aspecten geven de onderlinge verhouding (ontspannen/gespannen) tussen de planeten weer, hun wederzijdse interactie, beiinvloeding en uitwisseling. Dat is bij iedereen weer anders. Zo openbaart zich veel over hoe je als mens innerlijk in elkaar zit.
 • Wat is een aspect, hoe bepaal je de orb? Wat zijn in en uitgaande, toe en afnemende aspecten?
 • De duiding van aspecten tussen de planeten onderling toegespitst op je eigen horoscoop.
 • Aspectconfiguraties (zoals T square, Yod, Vlieger e.d.)
 • Handleiding voor de duiding van een hele horoscoop
        
        Module 4: Horoscoop duiding. 8 lessen.
 
Toegankelijk voor iedereen met voldoende basiskennis (bv. module 1,2, en 3).
Hoe pak je de duiding van een hele horoscoop aan? 
Het ordenen van de factoren die een rol spelen in de analyse van de horscoop. In deze fase zie je hoe alle componenten in samenhang met elkaar
op z'n plek vallen en een geheel vormen. Dit unieke samenspel is in iedere horoscoop weer anders.

Het is een hele opgave om op overzichtelijke wijze een Horoscoop te duiden. In feite raak je nooit uitgeleerd. Je gaat de Horoscoop duiden vanuit verschillende thema's, zoals: de persoonskern, gevoelsrespons, relatievaardigheid, de partner in de Horoscoop, animus en anima, ouderbeelden, beroepsrichting en levensrichting.

Ook de zwarte Lichten en Maansknopen worden bij de duiding betrokken. De zwarte lichten (o.a. Zwarte Maan en zwarte Zon) ook wel 'spirituele punten' genoemd geven samen met de Maansknopen de levensrichting aan.

Het is steeds weer verbazingwekkend hoe in ieders horoscoop levensloop, karakter en bestemming herkenbaar zijn.

Module 5: Transits en Progressies. 12 lessen.   

Je leven staat niet stil. Via actuele planeetstanden aan de hemel wordt de geboortehoroscoop en wat daarin, als in een code, besloten ligt, geactiveerd (transit). Dit is herkenbaar in innerlijke zowel als in uiterlijke processen en gebeurtenissen. Transits geven informatie over wat zich in je leven aandient, de actuele processen waarin je zit en de daaruit voortvloeiende tendensen voor de toekomst.Transits brengen groei en ontwikkeling in je leven. Door bestudering van transits in heden, verleden en toekomst zie je hoe een leven zich ontvouwt. Je kunt zowel een blik vooruit als terug in de tijd werpen. Dit maakt veel duidelijk.
Bij progressies wordt de sleutel 1 dag voor 1 jaar gehanteerd, waarbij de eerste levensdagen symbool staan voor evenzovele levensjaren. Zij werken als een onderliggend levensscenario.

Deze module is toegankelijk voor iedereen met voldoende basis kennis van de astrologie. Transits geven je als een soort 'routekaart' veel houvast en inzicht in je leven. Dit is een van de meest waardevolle en boeiende onderdelen van de astrologie.Progressies zijn geven een onderlaag

Data en prijzen cursus: 'Bouwstenen van de Astrologie.'
De cursus wordt aangeboden in de vorm van privéles (mogelijk om met twee personen te komen). Een les duurt anderhalf uur en kost 45,-(bij twee personen 30,- per persoon). Cursusboeken inbegrepen.De data en het tijdstip bepalen we in overleg. Bij voorkeur overdag. Gemiddeld is 1x per wek of 1x per 14 dagen een goed tempo, maar het kan ook intensiever. De opgave gaat per module. Modulen zijn achtereenvolgens te volgen en vormen zo samen een geheel. Iedere module is ook afzonderlijk te volgen.Er zijn geen examens verbonden aan deze cursus.
 • Module 1: Tekens, huizen. 10 lessen.
 • Module 2: Planeten. 10 lessen.
 • Module 3: Aspecten. 12 lessen.
 • Module 4: Horoscoop duiding. 8 lessen.
 • Module 4: Transits en progressies.12  lessen

Contact:
Heb je belangstelling voor de curus of een van de modules dan kun je me hierover mailen of bellen.

Tel: 024 397 31 90 /  stuur een mail


Privé les 'Astrologie op Maat'

Met privé les op maat  kun je zelf je tempo bepalen en aangeven waaraan je behoefte hebt.

Ben je al langer met astrologie bezig en zijn er bepaalde leemtes in je astrologische kennis? Lukt het je nog niet om een samenhangende duiding van een horoscoop te maken? Ben je nog onzeker over je duidingen? Zijn er bepaalde astrologische onderwerpen waar je graag beter in wilt worden of meer over wilt weten? Heb je hulp nodig bij de voorbereiding op een examen?.Met al deze zaken help ik je graag.
Je kunt komen voor éen of meerdere lessen. In overleg stellen we een programma samen.


Contact: Heb je belangstelling voor privé les dan kun je me hierover mailen of bellen.
Tel: 024 397 31 90 /  stuur een mail
Kosten privé les: €30,- per uur. Dubbel uur (60,-) of anderhalf uur (45,-) zijn ook mogelijk

naar boven

Contact


Docente: Agnes Geveke, AVN erkend praktijkvoerend Astrologe (foto en info bovenaan deze website)
Les en consult Locatie: Hobbemaweg 46 6562CT Groesbeek.
Openbaar vervoer: bus 5, vanuit Nijmegen, stopt vlakbij (halte Kloosterstraat).

Kennismaking, informatie, aanmelding en afspraken voor consulten en privéles: telefonisch of per mail. 

Agnes Geveke: 024 397 31 90 of stuur een mail

naar boven