jupiterlogoweb.jpglaatste update 19-3-2015


Welkom bij

Astrologie Praktijk 'Jupiter'


  Consulten / Cursussen / Training

  

    Erkend door de AVN. Astrologische Vakvereniging Nederland   Locatie: Hobbemaweg 46  6562 CT Groesbeek  024 397 3190 /  stuur een mail

Agnes Geveke

Astroloog/Docent: Agnes Geveke (1951)

Erkend praktijkvoerend lid AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland)


Met de Zon en Jupiter in het teken Vissen was ik al jong een zoeker met interesse in het spirituele. Ook de astrologie kwam al vroeg op mijn levenspad. Na voltooïng van de Academie voor Beeldende Vorming was ik werkzaam als docente keramiek. Rond mijn dertigste maakte ik een ommezwaai, doorliep de 'Academie voor Natuurgeneeskunde' en specialiseerde me in de Astrologie.
Al meer dan 30 jaar geef ik via astrologieles en consulten met plezier mijn kennis, ervaring en inspiratie door.

De lessen groeiden door de jaren heen uit tot  'Astrologie opleiding Jupiter' een door de AVN erkende beroepsopleiding in de astrologie. Inmiddels ben ik hier na vele drukke jaren mee gestopt en zijn eind 2013 de laatste  leerlingen afgestudeerd.

U kunt nog bij mij terecht voor consulten, cursussen en privé les op maat. Iedereen met interesse in zichzelf en zijn medemens is welkom. Astrologie is en blijft boeiend, het brengt inzicht in jezelf en je leven en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.


De naam 'Jupiter' .
Jupiter staat voor groei, levensbeschouwing en visieontwikkeling.
Het verruimen van je horizon, geestelijk en letterlijk reizen, de zoektocht naar de zin van het leven, de rode draad in alles. Jupiter maakt jeugdig en optimistisch, een positieve bemoedigende kracht, die stimuleert om je levenservaring en kennis door te geven. Jupiter is van oudsher verbonden aan leraar en leerling. 

Astrologie Consulten

Astrologie Consult

Een persoonlijk astrologisch consult kan precies op het juiste moment in je leven komen.Het brengt inzicht en overzicht en helpt om alles op een rijtje te zetten en keuzes te maken. Het is boeiend om vanuit een astrologische invalshoek naar jezelf en je levensweg te kijken. Een astrologisch consult is een persoonlijk gesprek op basis van je geboortehoroscoop en de actuele planeetstanden (transits en progressies). De duur ervan is ongeveer anderhalf uur.


De geboortehoroscoop is een tekening van de planeetstanden op het moment van geboorte. Als Astroloog vertaal ik dit energiepatroon naar de mens die tegenover me zit. Je persoonlijke aanwezigheid en deelname aan het consultgesprek is daarbij gewenst. Zo kan een en ander worden afgestemd.

Naast een karakterschets en uitleg van de belangrijkste thema's in je leven, kijk ik naar wat zich nu aandient, wat er op dit moment speelt, de actuele processen en de daar uit voortvloeiende tendensen
voor de nabije toekomst.

Voor de toekomst kunnen alleen mogelijkheden en tendensen worden aangegeven. Hoe een en ander exact uit zal werken is niet met zekerheid te voorspellen. Ieder mens heeft een vrije wil en zal op basis van zijn eigen bewustzijn invulling aan zijn leven geven en keuzes maken. Als er vragen zijn over een bepaalde kwestie zal ik daar speciaal aandacht aan besteden.


Contact
Heb je interesse in een consult dan kun je me mailen of bellen. Het is prettig om van te voren even telefonisch contact te hebben. Dit om informatie te geven, eventuele vragen te noteren, elkanders stem horen en een afspraak te maken.

Voor het consult heb ik de volgende gegevens nodig:
De geboortedatum, geboorte tijd en plaats van geboorte. Een uittreksel van het geboorteregister (waar deze gegevens in staan) is op te vragen bij het gemeentehuis in de plaats van geboorte. Dit is meestal de meest accurate tijd. De tijd verkregen via bijvoorbeeld je moeder is niet altijd de juiste.


Het tarief voor een consult is 150,- Inclusief de horoscooptekening en een geluidsopname van het consult.


Voor informatie en afspraken:

Agnes Geveke, AVN erkend praktijkvoerend astrologe (foto en info zie bovenaan deze website)

Tel: 024 397 31 90 of stuur een mail


Download consultfolder
Cursusaanbod 

Levendige lessen in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht.

Je eigen horoscoop maakt deel uit van de lessen.

Zo leer je gaandeweg naast de astrologie ook jezelf steeds beter kennen. 

Iedereen met interesse in zichzelf en zijn medemens is welkom.

Eigen lesboeken. De door mij geschreven lesboeken vormen een handig naslagwerk.

Het maken van aantekeningen tijdens de les kan daardoor beperkt blijven. 

  

De astrologische insteek

Astrologie brengt inzicht in jezelf en je leven.

De door mij gehanteerde benadering bij de duiding van een horoscoop is zowel psychologisch als praktisch. Daarnaast bekijk ik de horoscoop ook vanuit een spirituele invalshoek.

De nadruk ligt op karakteranalyse, ontwikkelingsprocessen en levensrichting.

Ik werk vanuit een breed georienteerde achtergrond en ontwikkeling, uitgaande van het besef dat wij uiteindelijk allen één zijn, met veel respect voor ieders eigenheid.


Basis Cursus Astrologie / Bouwstenen van de Astrologie

Inspirerende lessen.
Voor iedereen die benieuwd is naar de beginselen van de astrologie en de eigen geboortehoroscoop.
Op de eerste les ontvang je de tekening van je eigen horoscoop.

Module 1: 10 lessen: De 12 tekens(Ram t/m Vissen) en de 12 astrologische huizen. 

 • Wat is een Horoscoop? Wat kun je er wel en niet uit aflezen?
 • De werking van het horoscoopwiel. Zon, Maan en Ascendant.
 • De vier elementen vuur, aarde, lucht en water. Welk element overheerst in je horoscoop?
 • De 12 tekens van Ram t/m Vissen.
 • De 12 astrologische huizen (levensgebieden).
 •  In welk huis en teken valt je Zon (je kern) en wat betekent dat?
 • De Maan als eb en vloed in je leven.

Module 2: 10 lessen: Vervolgcursus: De invloed van Planeten.
 • De werking van Mercurius, Mars en Venus in communicatie en relaties
 • Jupiter en Saturnus. Hoeders van ontwikkeling, groei en begrenzing.
 • Uranus en Neptunus over tijdsgeest, idealen en dromen.
 • Pluto onze onmacht en kracht.
 • De invloed van Huisheren
 • De Maansknopen als wegwijzers van je levenstrichting.

Module 3: 12 lessen: vervolgcursus: Aspecten

Planeten zijn de 'spelers op het toneel'. Zij staan voor krachten en drijfveren in de mens.
Aspecten geven de onderlinge verhouding (ontspannen/gespannen) tussen de planeten weer, hun wederzijdse interactie, beiinvloeding en uitwisseling. Dat is bij iedereen weer anders. Zo openbaart zich veel over hoe je als mens innerlijk in elkaar zit.
 • Wat is een aspect, hoe bepaal je de orb? Wat zijn in en uitgaande, toe en afnemende aspecten?
 • De duiding van aspecten tussen de planeten onderling toegespitst op je eigen horoscoop.
 • Aspectconfiguraties (zoals T square, Yod, Vlieger e.d.)
 • Handleiding voor de duiding van een hele horoscoop

Voor aanmelding, data en prijzen zie onder 'Praktische informatie'

Horoscoop Duiding / Oefengroep

Toegankelijk voor iedereen met voldoende basiskennis (bv. module 1,2, en 3).
De horoscopen van de deelnemers dienen als uitgangspunt en 'werkmateriaal'.

Hoe pak je de duiding van een hele horoscoop aan? Het ordenen van de factoren die een rol spelen in de analyse van de horscoop. In deze fase zie je hoe alle componenten in samenhang met elkaar op z'n plek vallen en een geheel vormen. Dit unieke samenspel is in iedere horoscoop weer anders.

Het is een hele opgave om op overzichtelijke wijze een Horoscoop te duiden. In feite raak je nooit uitgeleerd. We duiden de Horoscoop vanuit verschillende thema's, zoals: de persoonskern, gevoelsrespons, relatievaardigheid, de partner in de Horoscoop, animus en anima, ouderbeelden, beroepsrichting en levensrichting.

Ook de zwarte Lichten en Maansknopen worden bij de duiding betrokken. De zwarte lichten (o.a. Zwarte Maan en zwarte Zon) ook wel 'spirituele punten' genoemd geven samen met de Maansknopen de levensrichting aan.

Het is steeds weer verbazingwekkend hoe in ieders horoscoop levensloop, karakter en bestemming herkenbaar zijn.

Voor aanmelding, data en prijzen zie onder 'Praktische informatie'Cursus Transits

Actuele processen in je leven en een blik in toekomst en verleden.


Je leven staat niet stil. Via actuele planeetstanden aan de hemel wordt de geboortehoroscoop en wat daarin, als in een code, besloten ligt, geactiveerd (transit). Dit is herkenbaar in innerlijke zowel als in uiterlijke processen en gebeurtenissen. Transits geven informatie over wat zich in je leven aandient, de actuele processen waarin je zit en de daaruit voortvloeiende tendensen voor de toekomst.Transits brengen groei en ontwikkeling in je leven. Door bestudering van transits in heden, verleden en toekomst zie je hoe een leven zich ontvouwt. Je kunt zowel een blik vooruit als terug in de tijd werpen. Dit maakt veel duidelijk.


Wat betreft de toekomst kunnen slechts mogelijkheden en tendensen worden aangegeven. Hoe een en ander uit zal werken is niet met zekerheid te voorspellen. Het leven is onverwachter en vindingrijker dan je kunt bedenken en ieder mens heeft een vrije wil en zal op basis van zijn eigen bewustzijn invulling aan zijn leven geven en keuzes maken.


Deze cursus is toegankelijk voor iedereen met voldoende basis kennis van de astrologie (min of meer een horoscoop kunnen duiden). Transits geven je als een soort 'routekaart' veel houvast en inzicht in je leven. Dit is een van de meest waardevolle en boeiende onderdelen van de astrologie. 

 

Voor aanmelding, data en prijzen zie onder 'Praktische informatie'Privé les 'Astrologie op Maat'

Met privé les kun je zelf je tempo bepalen en aangeven waaraan je behoefte hebt.
Ben je een beginner en wil je het vak in je eigen tempo met veel persoonlijke aandacht leren? Ben je al langer met astrologie bezig en zijn er bepaalde leemtes in je astrologische kennis? Lukt het je nog niet om een samenhangende duiding van een horoscoop te maken? Ben je nog onzeker over je duidingen? Zijn er bepaalde astrologische onderwerpen waar je graag beter in wilt worden of meer over wilt weten?Heb je hulp nodig bij de voorbereiding op een examen?

Met al deze zaken help ik je graag.
Je kunt komen voor éen of meerdere lessen. In overleg stellen we een programma samen.
Zie ook onder privé training consultatievevaardigheden.

Contact: Heb je belangstelling voor privé les dan kun je me hierover mailen of bellen.
Tel: 024 397 31 90 /  stuur een mail
Kosten privé les: €30,- per uur. Dubbel uur of anderhalf uur zijn ook mogelijk.Privé training consultvaardigheid


Privé training in de duiding van de Horoscoop en het geven van consulten

Voor hen die begeleiding zoeken bij het duiden van de Horoscoop en het geven van consulten.

Verwacht wordt dat je vertrouwd bent met de duiding van een Horoscoop, transits en progressies.

 • Bestuderen van de casus
 • Duiding van de radixhoroscoop met transits en progressies
 • Beluisteren van de opname van het consult
 • Evaluatie van de wijze waarop het consult is gegeven

Werkwijze: eigen inbreng van horoscopen en consultopnamen
Je brengt zelf een casus en een geluidsopname van het gegeven consult in. We bespreken de duiding van de horoscoop en beluisteren daarna de opname van het gesprek. Aandachtspunten zijn: hoe verloopt het consult, wat gebeurt er in het gesprek, in hoeverre klopt de duiding en in hoeverre komt het consult overeen met de ideeën die je er vooraf over had?

Vele jaren heb ik op deze wijze gewerkt met leerlingen van de vakopleiding. Gebleken is dat deze werkwijze inspireert en heel wat duidelijkheid brengt over de eigen sterke en zwakke punten in het consultgesprek zowel als in de duiding.

Voor aanmelding, data en prijzen zie onder 'Praktische informatie'

naar bovenPraktische informatie

 • Basiscursus / Bouwstenen van de astrologie: 
       Module 1: Tekens en huizen. start weer in januari 2016.
       Data worden nader bekend gemaakt.
 • Module 2: Planeten: do avond.19.30 - 22.00. Jan t/m mei 2015. 1x per 14 dagen.
 • Module 3: Aspecten: do avond.19.30 - 22.00. Okt t/m maart 2015. 1x per 14 dagen.
 • Oefengroep Horoscoopduiding: do avond. 19:30 - 22:00. Maart t/m mei 2016. 1x per 14 dagen.
 • Cursus Transits: do avond 19.30 - 22.00 uur. start oktober 2016. 1x per 14 dagen.
 • Privé les astrologie / Privé consulttraining: data in overleg.

Prijzen:
- Basiscursus / Bouwstenen van de astrologie:
  Module 1:
10 lessen. €320,- (incl.lesboek)
  Module 2:
10 lessen. €295,-
  Module 3: 12 lessen.
€380,- (incl.lesboek)
- Oefengroep Horoscoop duiding:
175,- per 5 keer.
- Cursus Transits: 10 lessen.
320,- (inclusief lesboek).
-
Privé les Astrologie: €30,- (1 uur), €
45 (1 1/2 uur), €60,- (2 uur).
- Privé Consulttraining:60,- per keer (2 uur)

 
- Astrologische consulten:
150,- per consult. Incl. Horoscooptekening en

geluidsopname.

Docente: Agnes Geveke, AVN erkend praktijkvoerend Astrologe (foto en info bovenaan deze website)
Les en consult Locatie: Hobbemaweg 46 6562CT Groesbeek.
Openbaar vervoer: bus 5, vanuit Nijmegen, stopt vlakbij (halte kloosterstraat).

Kennismaking, informatie en aanmelding:
Aanmelding: telefonisch of per mail. Daarna ontvang je een aanmeldingsformulier.

Ter kennismaking, informatie en afspraken voor consulten en privélessen
Bel met Agnes Geveke: 024 397 31 90 of  stuur een mail

naar boven